Model de concepció mèdica o patologització

Model que considera que l’orientació sexual o discordança entre sexe i gènere és una qüestió medica, patològica.