Micro-masclisme

Pràctica de violència en la vida quotidiana que és tan subtil que passa desapercebuda però que reflexa i perpetua les actituds masclistes i la desigualtat de les dones respecte dels homes. Compren un ampli ventall de maniobres interpersonal i es senyala como la base caldo de cultiu de les altres formes de violència de gènere i violència masclista: maltracta psicològic, emocional, físic, sexual i econòmic, que serien normalitzats. Es tracta a més de practiques legitimades per l’entorn social, en contrast amb altres formes de violències masclistes denunciades i condemnades habitualment.