Meta-consentiment

Acord mutu i lliure entre tots i totes les participants d’una relació sexual em que, dintre d’uns límits preestablerts, una persona dona consentiment previ a totes les possibles pràctiques sexuals que es proposin, revocable en qualsevol moment i sovint mitjançant una paraula de seguretat. El meta consentiment es sol practicar entre persones que es coneixen molt be i es tenen molta confiança mútua.