Masclisme

Actitud basada en l’atribució de superioritat de a l’home sobre la dona. Actitud de prepotència dels barons respecte de les dones. Forma de sexisme caracteritzada per la prevalença del baró.