Lligadura de trompes

Procediment quirúrgic d’esterilització de la dona que consisteix en la constricció o lligadura de les trompes mitjançant sengles lligadures.