Llibertat sexual

Dret d’una persona a exercir la seva capacitat de prendre decisions sobre la seva sexualitat per iniciativa pròpia i d’acord amb els seus desitjos i necessitats