Llenguatge sexista

El llenguatge sexista és aquell que reflexa i expressa parcialitat cap un dels sexes, per tant, tracta a les membres de l’altre de manera discriminatòria. En la majoria de casos el llenguatge utilitza termes que reflecteixen el predomini del baró i d’allò masculí invisibilitzant a les dones i allò femení en el discurs. L’existència del llenguatge sexista és el resultat del sexisme propi en la societat i com un fenomen social, esta íntimament relacionat amb les actituds socials.