LGTBIQfòbia

Qualsevol tipus d’ideació, actitud o conducta violenta i/o discriminatòria cap a les persones LGTBIQ.