Joguines sexuals / ajudes sexuals

Instruments, utensilis o complements que s’utilitzen par obtenir o dinar plaer. Existeixen diversitat de formes, materials i adaptacions per a les diferents necessitats i corporalitats.