Jocs sexuals / eròtics

Aquests jocs formen part de la relació eròtica sexual i acostumen a facilitar el relaxament i excitació de les persones implicades.