Intersexualitat

Totes aquelles situacions en las que l’anatomia o fisiologia sexual d’una persona no s’ajusta completament als estàndards definitius per els dos sexes que culturalment han sigut assignats coma mascles o femelles. Existeixen diferents estadis i variacions de la intersexualitat. La intersexualitat no es sempre evident en el moment de néixer, algunes variacions no ho són fins la pubertat o l’adolescència i d’altres no es poden conèixer sense exàmens mèdics addicionals, però poden manifestar-se en l’anatomia sexual primària o secundaria que es visible. Des d’una perspectiva de drets humans, que al·ludeix al dret a la identitat i al lliure desenvolupament de la personalitat, i arrel de la reivindicació d’aquesta concepte impulsat per moviments de persones intersexuals en el mon, es considera que el terme intersexualitat és l’adient per al seu us, rebutjant el terme hermafroditisme.