Infecció de Transmissió Genital (ITG)

Són aquelles infeccions causades per microorganismes el mecanisme d’acció de les quals és mitjançant el contacte entre genitals, entre boca-genitals, genitals-anus, boca-anus… per tant , entre determinades parts del cos que inclouen els genitals i sent en aquests en els que generalment es manifesten i es senten els símptomes.
La presencia de determinades infeccions  de transmissió sexual poden augmentar el risc de transmissió d’VIH.