Inclusiu/va

Que té la tendència a promoure i afavorir la integració de les minories.