Igualtat

Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades de la mateixa manera i rebre els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment de la seva cultura, discapacitat, edat, orientació sexual, gènere, religió, ideologia, etc. es tracta d’un principi que ha d’informar de totes les actualitzacions públiques en els Estats democràtics; a més es un dret fonamentals de totes les persones.