Igualtat de gènere

Situació en la qual tots els éssers humans són lliures per desenvolupar les seves capacitats persones i propietaris/es de les seves decisions sense cap tipus de limitació imposada pels rols tradicionals. En dita situació es tenen en conte, es posen en valor i es potencien les diferents conductes, aspiracions i necessitats de les dones i dels homes, de manera igualitària.