Identitat sexual

Descriu el sexe amb el que una persona s’identifica.