Identitat de gènere

Identificació de cada persona en el gènere que sent, reconeix i/o anomena com a propi. Quan ens allunyem del sistema binari de la diferencia sexual es possible trobar identitats de gènere diverses, no reduïdes al parell home-dona.