HSH

Home que te sexe amb homes. Inclou a qualsevol home independentment de quina sigui la seva identitat sexual: gai, bisexual, trans-gènere, transsexual, heterosexual, o qualsevol altre terme.