Homoparental

Família formada per dues persones del mateix gènere i la seva descendència