Home trans

(FTM: female to male) Persones que al néixer van ser assignades al gènere femení i que s’identifiquen a si mateixes en algun punt de l’espectre de la masculinitat, sigui quin sigui el seu estatus transicional i legal, la seva expressió de gènere i la seva orientació sexual.