Hetera sexisme

Actitud que predica la heterosexualitat com a única orientació sexual vàlida i normal.