Hetera normativitat/Hetera centrisme

Conjunt de relacions de poder que normalitzen i regeixen la sexualitat, marginant tot el que estigui fora dels ideals de la heterosexualitat, la monogàmia i la conformitat de gènere.