Herpes genital

ITS causada pel virus de l’herpes simple (VHS). Hi ha dos tipus de VHS: el VHS-1 que amb freqüència infecta la boca i els llavis, i causa ulceres bucals i ampolles febrils. També es pot transmetre per la boca als genitals durant el sexe oral. El VHS-2 gairebé sempre causa l’herpes genital. Aquest es pot transmetre a través del contacte amb la pell o a través de líquid (secrecions) orals o genitals.