Ginecomàstia

Engrandiment patològic d’una o ambdues glàndules mamaries en els homes.