Gay / Gai

Persona de gènere masculí homosexual, es a dir, un home (cis o trans) al que li atreuen eròtica i afectivament altres homes.