Femme

Lesbiana que te una expressió de gènere considerada socialment com a femenina. El seu antònim es Butch.