Feminismes

Conjunt de corrents de pensament, teories socials i practiques polítiques que es posicionen en una critica oberta de les relacions socials històriques, passades i presents, i que provenen principalment de l’experiència femenina. Les teories feministes realitzen una crítica a la desigualtat social entre dones i homes, qüestionant les relacions entre sexe, sexualitats, poder social, polític i econòmic i proclamen la promoció dels drets de les dones. El feminisme no es troba associat a cap grup, pràctica o esdeveniment històric en particular, perquè neix a partir de la consciencia sobre les desigualtats provocades pels sistemes sexe/gènere i de la recerca de la justícia social. Per això existeixen múltiples formes de feminisme.