Fantasies sexuals

Representacions mentals de temàtica sexual – eròtica que es produeixen de forma voluntària o involuntària i generalment romanen per la intimitat.