Falocentrisme

Actitud basada en la consideració que el penis es el centre de les relacions sexuals.