Extorsió sexual o Sextorsió

Xantatge que es fa a una persona amb imatges o vídeos d’ella mateixa, ja sigui nua o realitzant actes de caire sexual i que normalment ha sigut compartit prèviament per sexting. L’extorsió sexual es delicte.