Expressió de gènere

Manifestació del gènere de la persona. Pot incloure la manera de parlar, manierisme, manera de vestir, comportament personal, comportament o intersecció social, modificacions corporals, entre d’altres aspectes. Constitueix les expressions del gènere que viu cada persona, ja sigui imposat, acceptat o assumit. El que succeeix amb les expressions de gènere es que moltes persones creuen que només hi ha una forma vàlida de ser home o dona i que malgrat que estiguem en el segle XXI, dintre de la nostra comunitat hi ha qui considera vergonyós ser un home efeminat o una dona masculina.