Estigma

Desvaloració o desacreditació de les persones de certs grups de població, atenent a un atribut, qualitat o identitat de les mateixes que es considera inferior, anormal o diferent en u  determinat context social i cultura tal vegada que s’ajusta a lo socialment establert. Esta relacionat amb les actituds, creences i valors que poden desenvolupar prejudicis i arribar a rebutjar, evitar i témer a qui les perceben diferents.