Estigma intern o auto-estigma

El prejudici o la discriminació poden generar en les persones la auto estigmatització o la vergonya quan interioritzen les respostes i accions negatives de les altres persones. L’estigma interioritzat pot conduir a sentiments d’auto menyspreu, aïllament, depressió, ansietat o desesperança i dona peu a conductes d’evitació que comporten a la autoexclusió en diferents àmbits de la visa, tant en l’àmbit privat com públic, evitant reunions socials, a la família, amistats, relacions de parella, etc.