Estereotips de gènere

Conjunt de idees, representacions, opinions o creences compartides o estandarditzades entre persones d’un mateix grup utilitzades per explicar i orientar el comportament de les persones en funció del seu sexe biològic amb la correcta correspondència amb el seu gènere. Els estereotips ens condicionen des de la infantessa per encaixar en les pautes de comportament associades al gènere que es percep en nosaltres.