Espermatozou

Gàmeta masculina encarregada de fecundar l’òvul, aportant la informació genètica complementaria a la de la cèl·lula femenina (òvul). La seva mida es unes 10.000 vegades més petita que l’òvul. Son microscòpiques i una de les mes petites del cos.