Escoptofilia / Voyeurisme

Comportament sexual en que es contempla/observa actes sexuals o persones nues amb la intenció d’obtenir plaer o d’augmentar-lo. Tant l’escoptofilia com el voyeurisme son delicte si es fan sense consentiment de totes les persones implicades.