Equitat

Acceptació de les diferencies entre totes les persones i la acceptació també de drets, buscant un equilibri en que cap de les persona en relació es beneficiï de manera injusta en prejudici de l’altre. A diferencia de la igualtat, l’equitat es planteja els objectius per viure en una societat mes justa.