Efeminat/ada

Dit despectivament de l’home que presenta característiques considerades socialment com a pròpies de les dones.