Efectes

Alteració que produeix la substància quan s’introdueix en l’organisme i en els moments posteriors al consum.
Aquests efectes no són constants, ja que depenen de: la dosi, la via d’administració, la persona (estat físic, història personal, expectatives del consum, personalitat), el context d’ús (les circumstàncies, la companyia, entre altres).