Educació Sexual Integral (ESI)

Es un ensenyament de qualitat i l’aprenentatge d’una amplia varietat de temes relacionats amb el sexe i la sexualitat; explorar valors i creences sobre aquests temes i obtenir les eines necessàries per gestionar les relacions i la nostra pròpia salut sexual. L’educació sexual por donar-se a les escoles, en llocs comunitaris o en línia. Una educació sexual integral es refereix a programes adaptats des de preescolar fins al grau que cobreix una amplia gama de temes relacionats amb el Desenvolupament Humà (incloent reproducció, pubertat, orientació sexual i identitat de gènere), les Relacions (incloent famílies, amistats, relacions amoroses i festeig), les Eines personals (incloent comunicació, negociació i presa de decisions), el Comportament sexual (incloent l’abstinència i la sexualitat al llarg de la vida), la Salut Sexual (incloent malalties de transmissió sexual, anticonceptius i mètodes preventius i embaràs) i la Societat i Cultura (incloent rols de gènere, diversitat i sexualitat al mitjans).