Educació afectiva sexual

Procés d’adquisició d’informació i formació sobre actituds, creences i valors sobre la sexualitat, incloent les habilitats per comunicar-se efectivament i prendre decisions responsables.