Drets Sexuals i Reproductius

Dret de totes les persones a tenir el control respecte de la seva sexualitat, a decidir lliure i responsablement sense veure’s subjecte a la coerció, la discriminació i violència; el dret de totes ples parelles i individus a decidir sobre la seva descendència i a disposar de la informació, educació i mitjans per dur-ho a terme, així com assolir el nivell mes elevat de salut sexual i reproductiva.