Drag Queen i Drag King

Drag Queen es una variant del transformisme en que el subjecte es vesteix i actua com una dona de trets i vestimentes exagerades o amb referencia a estereotips marcats de la feminitat amb una intenció còmica, dramàtica o satírica. Una Drag Queen habitualment es manifesta a espectacles públics i més rarament en la seva vida privada. Ser DQ en un  principi i malgrat a les identificacions socials mes habituals, no implica cap tipus d’orientació sexual o identitat de gènera concret. Per la seva banda una persona Drag King utilitza vestimenta i complements associats als estereotips del gènere masculí.