Doble discriminació

Discriminació que es produeix per dos eixos de desigualtats a la vegada, per exemple, per raó de gènere i per discapacitat.