Diversitat

Enfocament de la igualtat que persegueix celebrar la diferencia entre les persones.