Diversitat sexual i de gènere

Fa referència a totes les possibilitats que tenen les persones per assumir, expressar i viure la seva sexualitat referent a les identitats/o expressions de gènere així com a orientacions sexuals. Parteix del reconeixement de tots els cossos, totes les sensacions i tots el desitjos tenen dret a existir i manifestar-se sense més límit que el respecte als drets humans.