Dissidència sexual

Conjunt d’orientacions sexuals i identitats de gènere que no tenen cabuda en el model social hetero-normatiu.