Disconformitat de gènere

Grau en que la identitat de gènere, el rol o la expressió d’una persona difereixen de les normes que s’espera del seu gènere. No totes les persones transgènere estan disconformes amb el gènere i no totes les persones disconformes amb el gener s’identifiquen com a transgènere.