Dependència

Ús sistemàtic d’una droga, que genera un estat físic i psíquic caracteritzat per modificacions de comportament que comprenen un impuls irreprimible per consumir la substància amb la finalitat d’experimentar els seus efectes o evitar un malestar produït per la seva privació.
Hi ha dos tipus de dependència:
Física: Estat que el consum de repetit d’una substància provoca en la persona i que suposa una adaptació de l’organisme a ella (substància). L’organisme desenvolupa un vincle amb la droga, pel qual necessita mantenir uns nivells determinats de la substància en l’organisme per a poder desenvolupar les seves funcions fisiològiques amb normalitat.
  Psicològica: Compulsió per consumir una substància determinada per a obtenir la vivència d’efectes agradables i complaents o l’evitació de sensacions indesitjades