Delirium tremens

Síndrome d’abstinència que pot arribar a ser letal i que apareix després de la privació del consum d’alcohol. Sol aparèixer a les 72 hores d’haver pres l’última copa d’alcohol, però també pot desenvolupar-se sense que s’hagi donat cap canvi en el patró de consum, és a dir, pot també aparèixer en persones que continuen bevent.